Reading Time: 1 minute

TJ Slavoj Obecnice, z.s.
Pozvánka
na valnou hromadu TJ Slavoj Obecnice, z.s., která se koná dne 25.2.2018 v 16:00 hod., ve Staročeské
hospodě v Obecnici.
Program :
1. Zahájení – volba předsedajícího schůze, zapisovatele, návrhové komise,
ověřovatelů zápisu a volební komise.
2. Zpráva o činnosti výkonného výboru za r. 2017, plán na rok 2018.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
5. Představení kandidátů do orgánů TJ.
6. Volba orgánů TJ.
7. Usnesení.
8. Diskuze.
9. Závěr.